Vytisknout tuto stránku

Ukázky z cd Popelka Nazaretská

01-Popelka Nazaretská
02-Pojď duše neklidná
04-Světem, jenž před dávnými časy
06-Král Hospodin
08-Ani den bílý nezastíní
10-Nastal čas velkonočních svátků
14-Dej matko synu požehnání
16-Poslední záchvěv. Dokonáno
18-Nastalo jitro, hle, den třetí
20-Velebí duše má Hospodina
21-Ó moudrosti, všech barev matko